facebook tracking

Mekaniker med erfaring fra f.eks. landbruksmaskiner, lastebiler, gravemaskiner o.l.

Vi jobber bokstavelig talt mot nye høyder. Vil du være med på eventyret?
Scroll to content

English below

Er du klar for å være en del av et team som jobber for å bli Skandinavias beste temapark? Kunne du tenke deg å jobbe med å skape magi og spenning for våre gjester, fortelle gode historier og skape minner for livet?

Vår tekniske avdeling leter nå etter deg som har en faglig tyngde innenfor mekanikk, men som ikke er redd for å utføre andre oppgaver for å få Kongeparken klar til å gi barn i alle aldre en magisk opplevelse. I Kongeparken rigger vi området vårt for en ny forestilling hver dag i høysesongene. Imellom sesongene rigger vi opp og ned og utfører vedlikehold. Det vil i perioder være behov for kveld- og helgearbeid. Som du sikkert forstår er ikke dette en vanlig mekaniker jobb. Det er fordi vi ikke er en helt vanlig bedrift. At du er fysisk sterk og smidig er en fordel fordi vi har lange avstander her i parken, noen tunge løft og mye bøy og tøy. 

Kongeparken søker en mekanikker med erfaring fra f.eks. landbruksmaskiner, lastebiler, gravemaskiner o.l. Jobben går ut på kontroll og vedlikehold av karuseller og utsyr her i Kongeparken. F.eks. girkasser, hydraulikk, pneumatikk, lager, transportbånd med tilhørende ruller og motorer, små bensinmotorer som f.eks. golfbiler, gokarts, ryddesager, motorsager, kantklippere.

Du skal kunne arbeide alene og i gruppe, hvis det trengs, og være vant til å feilsøke for å finne ut hvorfor ting ikke fungerer som det skal.


Mekanisk forståelse er et krav, dvs. hvorfor ting må gjøres riktig for at det skal være sikkert for våre gjester og økonomisk, finne ut av hvorfor ting evt. har gått i stykker og hva som må gjøres for at det ikke skal skje igjen.

Du må være ryddig i din jobb og ha ditt verktøy og din arbeidsplass i orden og bruke verktøy på riktig måte.

Krav til kompetanse:

  • Minst 5 års erfaring fra relevant arbeid
  • Beherske norsk og / eller engelskEnglish

Are you ready to be a part of a team that works towards becoming the best theme park in Skandinavia? Do you want to work with creating magic and excitement for our guests, tell good stories and create long lasting memories?

Our technical department is looking for you who have a technical skill within mechanics, but that is not scared to complete other tasks to get Kongeparken ready to give children of all ages a magical experience. In Kongeparken we set up the area for a new show every day in the high seasons. In between the seasons we set up and rig down and carry out maintenance. It will in periods be a need for working during evenings- and weekends. As you probably understand this is not a normal mechanics job. That is because we are not a completely normal company. That you are physically strong and agile is an advantage, because we have long distances here in the park, some heavy lifting and a lot of bend and stretch. 

Specifically, Kongeparken is looking for a mechanic with experience from e.g. agricultural machinery, trucks, excavators, etc. The job involves checking and maintaining carousels and equipment here in Kongeparken. For example. gearboxes, hydraulics, pneumatics, bearings, conveyor belts with associated rollers and engines, small petrol engines such as. golf carts, go-karts, clearing saws, chainsaws, edgers.


You should be able to work alone and in a group, if needed, and be used to troubleshoot and find out why things do not work as they should.


Mechanical understanding is a requirement, i.e. why things must be done correctly in order for it to be safe for our guests and financially, find out why things may have broken down and what must be done to prevent it from happening again.


You must be tidy in your job and have your tools and your workplace in order and use tools in the right way.

Needed competences:

  • At least 5 years experience from relevant work
  • Speak norwegian and / or english

svalbardeks6.jpg

 

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Kongeparken

Kongeparken
4330 Ålgård Veibeskrivelse info@kongeparken.no 51612666 Vis side

Kultur

Leke - Lære - Dele - Utforske - Spenning - Magi


Uansett rolle og arbeidsoppgaver i Kongeparken er verdiene viktige for oss. Det er verdiene våre som ligger til grunn i alle magiske øyeblikk vi skaper, alt sukkerspinn vi selger karuseller som styres. Vårt mål er å bli Skandinavias beste temapark og verdensmestere i magiske øyeblikk! Vårt daglige mål er å gi våre gjester en god dag full av opplevelser, magi og spenning. 

Jobber du allerede i Kongeparken?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

email
@example.com
Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor